Systemy zarządzania jakością

Wdrożenia systemów zarządzania ISO

Ponad 310 firm i przedsiębiorstw, w których pracowaliśmy nad wdrożeniem jednego lub więcej systemów zarządzania, pozytywnie przeszło audyty certyfikacyjne.

Pomagamy redukować koszty wdrożenia. Jeśli to możliwe proponujemy proste i sprawdzone sposoby łączenia wdrożeń.

Działamy skutecznie i kompleksowo. Dokonujemy wstępnej analizy, szkolimy pracowników i kadrę kierowniczą, opracowujemy wszystkie niezbędne dokumenty, wdrażamy procedury i pomagamy wybrać odpowiednią jednostkę certyfikującą.

Optymalnie zarządzamy czasem wdrożenia.

Audyty wdrożeń

Przeprowadzamy cykliczne audyty wewnętrzne wdrożonych systemów. Tworzymy raporty i propozycje rozwiązań usprawniających i naprawczych. Wykonujemy audyty sprawdzające u dostawców i podwykonawców firm.

Nadzorowanie systemów

Opracowujemy odpowiednie systemy nadzoru oraz działań zapobiegawczych i naprawczych. Reprezentujemy firmy podczas audytów certyfikujących. Pomagamy w doskonaleniu istniejących systemów.

Zadzwoń aby uzyskać szczegółowe informacje +48 509 214 472